კატეგორიები

Front Image

ჯი.ვინოს ნაკრებები

ყველაზე საინტერესო და გამორჩეული

Front Image

ღვინო

ყველა თავისებური, ყველა ბუნებრივი

Front Image

შუშხუნა

ბუნებრივი C02, დანამატების გარეშე

Front Image

მაღალ
ალკოჰოლური

ჭაჭა, ბრენდი და ჯინი, ყველა ადგილობრივი და ბუნებრივი

Front Image

კრაფტ ლუდი

ადგილობრივი სვრია და ალაო მოხარშული ღვინის ველურ საფუარზე

Front Image

ჯი.ვინოს ნაკრები

Front Image

ღვინო

Front Image

შუშხუნა

Front Image

მაღალალკოჰოლური

Front Image

კრაფტ ლუდი

პოპულარულები